در حال نمایش یک نتیجه

فایبرپست نوردین

ویژگی ها فایبرپست نوردین:
  • ضریب کشسانی بالا
  • تراش کمتر
  • گیربیشترداخل دندان
  • جلوگیری از شکستگی ریشه
  • دارای رنگ مشابه دندان طبیعی
  • حفظ زیبایی ظاهری دندان
  • توزیع یکنواخت فشار برروی دندان
  • مقاوم دربرابر شکستگی