اوژنول مروابن

قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 214,000 تومان است.

کلروفرم – مروابن

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 129,000 تومان است.

محلول کلروهگزیدین 2% (مروا-سپت) – مروابن

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,300 تومان است.

محلول هایپو اندوکس مروابن (Hypo Endox)

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 176,000 تومان است.