این وب سایت ، با تأکید بر احترام به حریم شخصی کاربران، برای استفاده از برخی امکانات وب‌سایت نظیر خرید، ثبت نظر و … اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا قادر به ارائه‌ی خدماتی امن و مطمئن به کاربران باشد. اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل برای پردازش و ارسال سفارش مورد نیاز است.

ما اطلاعات شخصی کاربران خود را محرمانه می دانیم و طبق قوانین تجارت الکترونیک کشور ایران آن اطلاعات را به فرد غیر منتقل نمی کنیم، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشیم این اطلاعات را فقط در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهیم.